1  Poszukiwanie wykwalfikowanych  pracowników na terenie Ukrainy.
2  Przeprowadzenie czynności formalno prawnych - zwiaznaych z zatrudnieniem pracownika
    na terenie Polski.
3  Przeprowadzenei czynności formlano prawnych w przypadku zatrrudnienia pracownika
    powyżej 6 miesięcy.
4  Szkolenia BHP oraz szkolenia jezykowe
5  Leasing Pracowniczy - zatrudnienie tymczasowe.
6  Pracodawcy przedstawiamy kandydatów spełniających wymagania,
7  Przed rozpoczęciem pracy zapewniami egrazmin kompetencyjny pracownika.
8  Udzielamy gwarancja na nasze usługi,
9  Gwarantujemy zaangażowanie naszych pracowników.
Fokus - Praca