CO POWINNO ZAWIERAĆ CV?
 
Kompletne CV powinno obejmować pełne nazwy dotychczasowych pracodawców, branże firm, nazwy stanowisk wraz z zakresem obowiązków. Pisząc o językach obcych pamiętajmy o określeniu poziomu znajomości.
 
Stanowiska związane ze sprzedażą. Kandydat powinien podać następujące  informacje: jakie produkty sprzedawał; zasięg działalności; czy prowadził sprzedaż dla osób indywidualnych, czy dla firm. Jeśli kandydat prowadził sprzedaż dla firm, to jakie były ich branże? Jeśli sprzedawał na rynki zagraniczne, to jakich języków obcych używał? Jeśli kierował zespołem sprzedawców, to ilu-osobowym?
 
Stanowiska związane z mechaniką pojazdową. Kandydat powinien podać następujące informacje: jaki rodzaj pojazdów naprawiał (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy); pojazdy jakich marek naprawiał (DAF, MAN, HONDA, FIAT, inne); czy pracował w autoryzowanym serwisie; jakie naprawy wykonywał najczęściej. Kandydat powinien napisać też o ewentualnej obsłudze programów diagnostycznych, przebytych kursach i szkoleniach, o doświadczeniu w kierowaniu zespołem mechaników.
 
CO POWINIEN ZAWIERAĆ LIST MOTYWACYJNY?
 
Zadaniem listu motywacyjnego jest poinformowanie osoby rekrutującej, dlaczego zaaplikowaliśmy na dane stanowisko. Ma to znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy aplikujemy na stanowisko, które nie jest zgodne z naszym wykształceniem lub dotychczasowym doświadczeniem zawodowym. Nie ma potrzeby powtarzania informacji, które zawarliśmy już w CV. W liście motywacyjnym warto przedstawić swoje dotychczasowe sukcesy zawodowe, opisać plany dotyczące dalszej kariery.
 
 SCHEMAT PROCEDURY REKRUTACYJNEJ
 
I Etap - Wysłanie CV
Aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej www.globalforce.pl. Dodatkowo publikujemy ogłoszenia na różnych portalach internetowych i w prasie. Prosimy pamiętać o wpisaniu nazwy stanowiska w tytule wiadomości, a w przypadku aplikacji ogólnej - o podanie preferowanej branży i lokalizacji. Odpowiadamy tylko na wybrane zgłoszenia. Część nadesłanych CV zapisujemy w bazie danych i biorą one udział w następnych rekrutacjach.
 
II Etap - Wywiad telefoniczny
Podczas wywiadu telefonicznego potwierdzamy zainteresowanie danym stanowiskiem, informacje zawarte w CV, uzupełniamy brakujące dane. W przypadku odpowiedzi pozytywnej zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do biura.
 
III Etap - Rozmowa kwalifikacyjna
Na rozmowę kwalifikacyjną prosimy o przyniesienie ze sobą świadectw ukończenia szkoły, świadectw pracy, pisemnych referencji, danych kontaktowych do osób mogących udzielić telefonicznych referencji, dokumentów potwierdzających przebyte kursy, szkolenia. Podczas spotkania zadajemy pytania dotyczące posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy i kompetencji zawodowych, ukończonych kursów i szkoleń, znajomości języków obcych, motywacji, oczekiwań, planów zawodowych, dyspozycyjności do podjęcia nowej pracy. Sprawdzamy predyspozycje osobowościowe, w razie potrzeby przeprowadzamy pisemne testy, aranżujemy scenki sytuacyjne.  Po rozmowach analizujemy kandydatury, porównujemy je do oczekiwań pracodawcy, sprawdzamy telefoniczne referencje. Kandydatom biorącym udział w rozmowach kwalifikacyjnych udzielamy informacji do 2 tygodni po rozmowie.
 
IV Etap - Rozmowa z pracodawcą
Wśród osób biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych wybieramy zwykle 2 - 3 najlepszych kandydatów i umawiamy ich na rozmowy z pracodawcą, które odbywają się zwykle w siedzibie pracodawcy. Podczas rozmowy pracodawca zadaje dodatkowe pytania dotyczące posiadanego doświadczenia, wiedzy, kompetencji, predyspozycji osobowościowych. Odpowiedź dotycząca zatrudnienia może nastąpić w trakcie rozmowy lub później - do 2 tygodni od daty spotkania. W przypadku niektórych procesów rekrutacyjnych zapraszamy wskazanego kandydata na kolejne spotkanie z pracodawcą, podczas którego uzgadniane są warunki zatrudnienia i termin podjęcia pracy. Wysokość proponowanego wynagrodzenia podawana jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem GlobalForce, bądź negocjowana podczas rozmowy z pracodawcą.
 
V Etap - Podjęcie pracy
Pierwsza umowa podpisywana jest na okres próbny (1 - 3 miesiące). Kolejna umowa zawierana jest na dłuższy okres czasu lub na czas nieokreślony. Tydzień po rozpoczęciu pracy przedstawiciel GlobalForce przeprowadza telefoniczny wywiad z pracownikiem na temat warunków pracy oraz jego opinii o przebiegu rekrutacji.
 
Fokus - Praca